Managementul firmelor

Managementul firmelor reprezinta un ansamblu de studii privind ralatiile de management din cadrul acestora, in vederea descoperirii principiilor care le genereaza si a conceperii de noi sisteme, tehnici, metode si modalitati de conducere avind rezultat asigurarea si obtinerea cresterii competitivitatii, materializata in profit. In practica moderna investitorul- patronul asigura bunul mers al firmei prin contract de management, incheiat cu entitati fizice sau juridice, prin care se stabilesc indicatorii de realizat.

Scopul managementului este de a coordona activitati de grup, mici sau mari, in vederea maririi profiturilor, reducerii pierderilor si a imbunatatirii calitatii bunurilor si serviciilor, avantaj de care beneficiaza societatea civila, angajatii, firma si managerul.

Managerul trebuie sa dea dovada de inteligenta, capacitatea de decizie, abilitatea de a stapini discutiile contradictorii, capacitate intelectuala, gandire conceptuala, toleranta la stres, etc

Mangementul firmelor se manifesta prin functiile de previziune, organizare, coordonare, antrenare si control-evaluare.

In domeniul managementului strategic:

 • Elaboreaza impreuna cu echipa manageriala un plan de dezvoltare a companiei, pe termen scurt, mediu si lung si il propune spre aprobare administratorului si actionarilor
 • Elaboreaza si pune la dispozitia administratorului rapoarte privind evaluarea activitatii societatii
 • Propune spre apobare planul anual privind directiile de dezvoltare strategica
 • Propune masurile pentru dezvoltarea activitatii companiei, in concordanta cu cerintele pietei si obiectivul de asigurare a profitabilitatii
 • Propune modificari privind structura organizatorica
 • Asista la aplicarea strategiilor si politicii de dezvoltare a clientului
 • Analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor personalului si al colaboratorilor

In domeniul managementului economico financiar:

 • Asista si avizeaza in vederea apobarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii- BVC
 • Verifica si avizeaza repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si structuri ale societatii
 • Urmareste executia BVC-ului pe sectii sau structuri organizatorice
 • Verifica modul de respectare a disciplinei economico-financiare la nivelul structurilor functionale
 • Asista clientul in negocierea contractelor de achizitie ( materii prime,materiale si servicii )si a contractelor de vinzare
 • Verifica modul de organizare si desfasurare a activitatii de control/audit intern

In domeniul managementului resurselor umane:

 • Elaboreaza impreuna cu echipa manageriala organigrama companiei
 • Participa la stabilirea necesarului de personal si la elaborarea fiselor de post
 • Participa la stabilirea bugetului cu forta de munca
 • Initiaza procesul de recruare al fortei de munca- publicitate, anunturi, baza de date, evidenta dosare,etc
 • Participa la evaluarea si selectia candidatilor- interviuri, rapoarte, angajare
 • Intocmeste dosarele de personal si inregistraza evidenta in REVISAL
 • Urmareste si propune cursuri de formare-pregatire a personalului
 • Participa la intocmirea criteriilor de performanta si urmareste realizarea acestora, participind la evaluarea personalului
 • Elaboreaza analiza organizationala a companiei

In domeniul managementului administrativ:

 • Participa la incheierea de acte juridice in numele clientului in baza unui mandat acordat
 • Verifica si urmareste respectarea regulamentului de organizare si functionare
 • Verifica demersurile efectuate pentru obtinerea, in conditiile prevazute de lege, a tuturor autorizatiilor, avizelor si certificatelor necesare
 • Verifica modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte de catre societate si propune masuri de imbunatatire
 • Propune masuri de imbunatatire a logisticii existente sau a modului de exploatare a echipamentelor, utilajelor si cladirilor
 • Urmareste modul de implementare a investitiilor si a reparatiilor
 • Verifica modul de securizare si paza a bunurilor