Servicii de expertiză şi revizii contabile

Expertiza64Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte, împrejurări, situaţii, etc. de natură financiar-contabilă. Expertiza contabilă este misiunea data unui expert de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic în scopul de a furniza părţilor interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situaţiei.

Compania PROACT oferă urmatoarele servicii de expertiză contabilă destinate societaţilor din Sibiu:

1.Expertiza contabilă judiciară în Sibiu
2.Expertiza contabilă amiabilă în Sibiu
3.Evaluarea patrimoniului societaţii
4.Activitate de cenzorat în Sibiu
5.Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
6.Raportare semestrială
7.Situaţie financiară anuală simplificată
8.Verificarea şi certificarea bilanţului contabil pentru firme din Sibiu

SC PROACT SRL aplica conform legii urmatoarele standarde profesionale:

Standardul profesional nr. 21 Misiune de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor finanicare
Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile
Standardul profesional nr. 36 Misiunile de audit intern realizate de experti contabili
Standardul profesional nr. 37 Misiunea de evaluare a întreprinderii
Standardul profesional nr. 39 Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor