Servicii contabilitate financiară

În cadrul unei societaţi comerciale este esenţială existenţa unei contabilitaţi performante, rolul acesteia fiind de a înregistra operaţiile economice, de a întocmi documentele contabile de sinteză şi de a interpreta rezultatele activitaţii economice a societaţii.

Serviciile de contabilitate financiară oferite de noi sunt:

1. Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
2. Realizăm situaţii financiare intermediare la cerere şi în funcţie de necesităţi;
3. Evidenţă analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
4. Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării.
5. Elaborarea balanţei de verificare lunară;
6. Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
7. Contabilitate de gestiune;
8. Întocmire şi depunere declaraţii lunare, trimestriale;
9. Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
10. Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
11. Pregătirea documentelor pentru inventarierea anuală;12. Întocmire declaraţii rectificative, inclusiv a balanţei din luna precedentă, pentru documentele financiar-contabile primite după termenul de predare al declaraţiilor (15, respectiv 25 a lunii următoare)