Servicii resurse umane


Construieşte o companie mai bună cu ajutorul unor angajaţi mai buni. Una dintre cele mai bune metode de a-ţi dezvolta afacerea este aceea de a-ţi perfecţiona personalul – adică, de a le mări valoarea şi fidelitatea ghidându-i în propriile cariere profesionale.

1. Întocmire contract individual de muncă actualizat.
2. Întocmire act adiţional la CIM pentru conformare cu Legea nr.40/2011
3. Întocmire decizii de modificare salarii, încetare contracte de muncă, suspendare contracte de muncă
4. Inregistrarea on-line la ITM in REVISAL:

- contractul individual de muncă
- actele adiţionale pentru modificarea contractelor de muncă
- deciziile de modificare a salariilor, deciziile de încetare a contractelor de muncă, decizile de suspendare a contractelor de muncă

5. Actualizarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Ordinului nr.1918/25.07.2011(referitor la salarii, sporuri şi cuantumul acestora)
6. Diverse documente necesare în materie de resurse umane (adeverinţe de salariat pentru medicul de familie, pentru spital, pentru obţinerea de credite, etc)
7. Întocmire adeverinţe de salariat pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj
8. Fişa postului
9. Fişa de evaluare a performanţelor salariale
10. Evaluare personal în vederea întocmirii fişei
11. Regulamentul intern
12. Regulamentul intern actualizat
13. Verificare pontaje lunare